O mně

Neuropsychologie,diagnostika a korekce poruch psychomotorického vývoje, poruch učení a chování.

Okruhy problémů:

 • Specifické poruchy učení a chování (dysporuchy), poruchy psychomotorického vývoje. 
 • Psychofyziologická školní zralost, příprava na školní docházku.

V kontextu přirozeného psychomotorického zrání a vývoje dítěte je věk mezi 4.a 12. rokem ideální ke korekcím a pozitivnímu ovlivnění poruch a dysbalancí v tomto vývoji. Neuropsychologické metody cíleně podporují a nasměrují zrání mozkových struktur, odpovědných za konkrétní psychické funkce, čímž řeší příčinu potíží, nikoliv jen následek a to formou her a cvičení, které není pro dítě ani pro okolí zatěžující. Metodika vychází z klasické ruské neuropsychologické školy (Lurija, Cvetkovová).

Vzdělání:

 • SŠ nástavbové studium – porodní asistentka, fyzioterapie (vč. aromaterapie)
 • Vysoká škola správní, obor Psycholog, lektor psychologie
 • Moskevská vysoká škola psychologicko-sociální, obor Neuropsychologie dětského věku
 • Vysoká škola psychoterapie a klinické psychologie
 • Vědecko-výzkumné centrum dětské neuropsychologie, obor Neuropsychologická diagnostika a rehabilitace dětí s poruchami učení a chování
 • 2011: Kurz „Neuropsychologie a psychosomatické zdraví dítěte“ v Centru intelektuálního vývoje dítěte Moskva (pod vedením profesora Moskevské státní univerzity jm. Lomonosova)
 • 2012: Workshop „Zdroje energie“ – Moskevská vysoká škola psychologicko – sociální
 • 2012 – 2013: – Kurzy Úvod do psychosomatiky I.,II.,III – Aktip, Praha

Praxe:

 • 1997-2002: školní psycholog, Gymnázium Naberežnye Čelny
 • 2001-2002: soukromá psychologická a neuropsychologická praxe
 • 2002-2007: dětský neuropsycholog, Rodinná klinika Tanar
 • 2009 – 2018: soukromá neuropsychologická praxe, Aktip Praha
 • Přednáší základy dětské neuropsychologie, neuropsychologickou diagnostiku a korekce v ČR i v zahraničí pro laickou i odbornou veřejnost, podílí se na dalším vývoji a modifikacích neuropsychologických metod.
 • Publikuje odborné články z oboru neuropsychologie v Rusku a v ČR.
 • 2018 – dosud: soukromá praxe