Konzultace

Má konzultace se skládá z několika etap: 

  1. Telefonický rozhovor s rodičem, jenž má o mou konzultaci zájem. Během telefonického rozhovoru ho poprosím, aby mi ve stručnosti problém charakterizoval, stanovíme si datum schůzky, vezmu si kontakt na rodiče a řeknu jim, co je třeba mít s sebou a kam mají přijít.
  2. Rozhovor s dítětem. Seznamuji se s ním, zde se snažím o navázání maximálně přívětivého a konstruktivního kontaktu, pokládám dítěti mnoho otázek, jež se týkají vztahu dítěte ke škole (mateřské škole), jeho denního režimu, jeho vztahů s jinými dětmi a dospělými, jeho zájmů a tak dále. To mi dovoluje nabýt prvního dojmu o dítěti, „dotknout se“ hlavních sfér jeho života, abych pochopila, kde se může skrývat hlavní problém.
  3. Rozhovor s rodiči. Poprosím je, aby mi dopodrobna povyprávěli o tom, co je trápí, pokládám různé otázky, které situaci objasňují, dovolí mi popsat genezi problému a vztah dospělých k němu. Také si přečtu zdravotnickou dokumentaci, seznámím se sešity dítěte (pokud se učí), jeho kresbami a výkresy. Kromě toho ode mne rodiče dostanou několik dotazníků, které mi dovolí se více dozvědět o tom, jak se dítě v průběhu života vyvíjelo a jaké jsou zvláštnosti jeho běžného chování.
  4. Neuropsychologické vyšetření dítěte. Toto vyšetření se skládá z řady úkolů (testů), které dovolují detailně prozkoumat stav koncentrace (pozornosti), paměti, vnímání a jiných duševních funkcí. Je to důležitá část konzultace, která dovoluje pochopit, jaké jsou zvláštnosti duševního vývoje dítěte, jež pak mohou mít vliv na jeho schopnosti se učit nebo na možnost regulace vlastního chování, jaké jsou jeho přednosti, na nichž je možné stavět, aby mu bylo možné pomoci.
  5. Závěrečný pohovor s rodiči. Během tohoto pohovoru rodičům sděluji svůj závěr: co může mít vliv na problém dítěte. Také vydávám doporučení. Tato doporučení se mohou týkat dodatečných vyšetření, návštěvy v daném konkrétním případě nezbytných specialistů, typu korekčních a vývojových cvičení, toho, jak se lépe k dítěti chovat doma, přístupů, které by pedagogem mohly být použity pro práci s dítětem. Rovněž, v případě potřeby, rodičům nabízím speciální cvičení, která tito mohou provádět spolu s dítětem.

Prezenční část vyšetření, v závislosti na věku dítěte, může trvat od 2 do 3 hodin. Věk dětí, které má smysl vyšetřovat mými metodami (v prvé řadě se jedná o neuropsychologické vyšetření), je od 4 do 12 let. Pokud je dítě mladší 4 let, mohu konzultovat rodiče bez provedení neuropsychologického vyšetření.