Základní informace

Neuropsycholog

9. 2. 2019

Neuropsycholog se zabývá výzkumem formování mozkové organizace psychických funkcí. V průběhu diagnostického vyšetření tento odborník přesně určí, která část mozku vašeho dítěte není dostatečně vyvinutá, řekne,…

Korekce

Neuropsychologická korekce

9. 2. 2019

Program neuropsychologických korekčních cvičení (harmonizace) je založen na výzkumech ruských neuropsychologů A. R. Luriji, L. S. Cvetkovove. Ten program vychází z obecných zákonitostí neuropsychologického vývoje dítěte…