Čím se zabývám

Kdo je psycholog, který pracuje v oboru dětské neuropsychologie?   

Není lékařem, je to psycholog, který se zabývá psychickými jevy, chováním a poznáním. Dále se zaobírá tím, jak ovlivňují mozkové struktury naše chování, učení a další psychické procesy.

Dětský neuropsycholog u všech dětí nezávisle na diagnóze, úrovni inteligence a stupni složitosti stávajících problémů analyzuje stav různých komponent vyšších kognitivních funkcí.

Úkolem dětského neuropsychologa je vyčlenění několika nejslabších komponent vyšších kognitivních funkcí, vzhledem k nimž trpí určité psychické procesy, a to vnímání, paměť, koncentrace (pozornost), myšlení, řeč dítěte a jeho chování.

Dětský  neuropsycholog provádí vyšetření/diagnostiku dítěte, zjišťuje, jaké vyšší kognitivní funkce jsou u něj dobře (silné stránky) vyvinuty, a jaké naopak deficitně (slabé stránky), a zjišťuje, vzhledem k čemu jsou přítomny ty či ony vývojové, studijní těžkosti.

To je zapotřebí, protože studium/korekce jsou zaměřeny na rozvoj slabého článku při opírání se o silné články. A tak neurodiagnostika je nutnou a prvořadou etapou v korekčně-rozvíjejícím studiu.

Právě dětský neuropsycholog na základě získaných symptomů může vysvětlit, jak fungují psychické procesy u dítěte, stanovit příčiny odchylek ve vývoji a včas sestavit plán prevence, vývoje nebo korekčního studia.

S jakými dotazy se můžete na mě obrátit?

 • Dítě je příliš pomalé nebo naopak příliš aktivní.
 • Rychle se unaví, nerado chodí pěšky.
 • Je slabé nebo naopak vykazuje svalové přepětí.
 • Je neobratné, nemotorné, necítí své tělo.
 • Setkává se s těžkostmi v chování a socializaci.
 • Je emočně labilní.
 • Rychle ztrácí zájem o cokoliv.
 • Cílenou činnost vykonává s obtížemi.
 • S obtížemi se podřizuje pravidlům.
 • Obtížně udržuje pozornost.
 • Odvádí svou pozornost, nemůže se koncentrovat.
 • Je impulzivní, dělá hloupé chyby.
 • S obtížemi se učí…
 • Špatně si osvojuje materiál.
 • Domácí úkoly dělá dlouho.
 • Nerozumí přečtenému textu, nedokáže ho převyprávět.
 • V dopise vynechává písmena.
 • Dítě píše čísla a písmena zrcadlově.
 • Obtížně kreslí.
 • Má potíže s počty, v řešení matematických úloh.
 • Neustále je duchem nepřítomno, nemůže se koncentrovat.
 • Dochází k poruchám ve fungování nervové soustavy (pomočování, tiky…) a má nutkavé pohyby: cucání prstů, kousání nehtů, masturbace…
 • Řečové těžkosti.
 • Neuropsycholog je zapotřebí při opožděném psychomotorickém vývoji, syndromu nedostatku pozornosti, syndromu nedostatku pozornosti s hyperaktivitou, poruše autistického spektra.