Diagnostika

Neuropsychologické vyšetření

9. 2. 2019

Neuropsychologické vyšetření nebo diagnostika, to je procedura, která využívá speciálně vypracované metody a s jejich pomocí stanoví vztah mezi narušenými vyššími psychickými funkcemi (specifika) a nedovyvinutou (stav) části mozku. Diagnostické vyšetření psychického vývoje dítěte lze provádět od 4-5 let do staršího školního věku (12 let).

Neuropsychologická diagnostika stanoví úroveň vývoje:

 • Drobné motoriky rukou a koordinace pohybů
 • Zrakových, sluchových a hmatových schopností
 • Zrakové a sluchové paměti
 • Prostorových a kvaziprostorových představivostí
 • Intelektuálních schopností
 • Oblasti motivace
 • Emocionálně-osobnostních zvláštností
 • Anomálie ve vývoji.

V průběhu neuropsychologického vyšetření se studuje individuální zvláštnosti/specifika dítěte. Mozek každého člověka pracuje různě, a to, jak je konkrétně uspořádána zraková a sluchová paměť, vnímání, myšlení a řeč jednoho dítěte se liší od organizace těchto funkcí jiného. Každému člověku se vždy něco daří lépe a něco hůře, jeden má dobrou sluchovou paměť, druhý to musí vidět, má lepší vizuální/zrakovou paměť.

Je nezbytné znát individuální zvláštnosti dítěte. Představte si, že dítě má dobrou vizuální/zrakovou paměť a auditivní/sluchovou moc ne. Ve škole jsou vysoké nároky právě na sluchovou paměť. V prostředí, kde je nutně si toho hodně zapamatovat poslechem, dítě bude dělat chyby a plést se. Nebo se při vyšetření zjistí, že Vaše dítě lépe vidí na levě oko a stejně tak i lépe slyší levým uchem. Ve škole však sedí v řadě u okna, což znamená, že hlavní „kanál“, kterým přijímá informace, není nasměrován na tabuli a vyučujícího, ale skrz okno ven na ulici a školnou zahradu.

Neuropsychologické vyšetření ukáže, které schopnosti a dovednosti vaše dítě má vyvinuty „dobře a dostatečně“, a které ještě nemá. Co je příčinou jeho potíží ve škole? Zjišťuje, jak mu funguje paměť, pozornost, schopnost soustředění a určujeme jeho individuální přednosti či nedostatky. A co dál Dále vytváříme individuální plán cvičení pro každé dítě (např. na podporu rozvoje prostorové orientace na papíře nebo formování dovednosti plánování a kontroly), doporučujeme rodičům a učitelům, jak s dítětem pracovat doma i ve škole. Vyšetření umožní rodičům nejen pochopit zvláštnosti vývoje jejich dítěte, ale také jeho aktuální a potenciální možnosti a schopnosti. Absolvovat neuropsychologické vyšetření je vhodné pro každé dítě ve věku od 4 do 12 let, a zejména pro děti s potížemi:

 • V chování (spontaneita, neschopnost sebekontroly a odhadu situace, rozptýlenost, hyperaktivita, rychlé vyčerpání, pomalost)
 • V osvojování školní látky (psaní, čtení, počítání)
 • V nedostatečném prostorovém vnímání a orientaci (potíže s pravou – levou stranou, potíže s psaním stranově obrácených písmen a čísel)
 • V senzo-motorickém plane: např. normální pohyby při držení tužky nebo pera doprovází řadou nevědomých křečovitých pohybů zapojením množství „zbytečných“ svalů (kouše si rty, vyplazuje jazyk, zdvihá a krčí ramena, má nešikovně položené ruce, nohy), nedokáže udržet písmo na řádku atd.
 • Ve vztazích s vrstevníky a rodiči

You Might Also Like...

No Comments

  Leave a Reply