Korekce

Neuropsychologická korekce

9. 2. 2019

Program neuropsychologických korekčních cvičení (harmonizace) je založen na výzkumech ruských neuropsychologů A. R. Luriji, L. S. Cvetkovove. Ten program vychází z obecných zákonitostí neuropsychologického vývoje dítěte a odpovídá principu ontogeneze -zásady přirozeného vývoje dítěte od nitroděložního období do daného věku (Semjenovič A. V., Archipov B. A.). Zahrnuje: tradiční i originální neuropsychologické, logopedické aj. metody, fyzické cvičení, psychoterapii (arteterapii, hry, dramaterapii atd.).

Cíl programu je působením na senzo-motorickou složku (úroveň jednání a pocitů) s respektem k obecným zákonitostem ontogeneze (přirozeného vývoje) aktivizovat rozvoj všech vyšších psychických funkcí. Program korekčních cvičení trvá průměrně 3 až 9 měsíců (12 až 24 lekcí po 45-60 minutách) jedenkrát týdně s odborníkem, a samozřejmě i cvičení doma, při kterých se navíc provádějí také speciální dechová cvičení. Délka trvání celého procesu i jeho podoba je individuální a záleží na konkrétních potížích dítěte. Cvičení jsou prováděna individuálně. Harmonizující a přirozený způsob práce při rozvoji schopností dítěte je podle našich zkušeností velmi efektivní nejen při nápravě stávající poruchy, ale navíc umožňuje odhalení potenciálních možností — psychosomatických, emocionálně-osobnostních, komunikačních a dalších. V podstatě tato cvičení značně rozšiřují hranice adaptivních možností dítěte, což je v podstatě cílem každého odborného a korektního pedagogicko psychologického působení.

Cvičení u neuropsychologa vypadají úplné jinak, než normální výuka ve škole, a proto se dětem moc líbí. V průběhu cvičeni se používají:

  • Efektivní gymnastiku, která při pomoci různých cviky působí na příslušnou část mozku, a tím ji rozvíjí.
  • Hry a cvičení, které jsou cíleny na rozvoj konkrétní mozkové oblasti (na zvýšení aktivity, snížení hyperaktivity, na rozvoj paměti, vnímání, pozornosti, myšlení atd.).
  • Dechové cvičení, které odstraňují únavu a zvyšují aktivitu.
  • Metody fyzické terapie, které snižují svalové napětí. Kromě toho cvičení zahrnuje dramaterapii a terapii hrou, při které se děti naučí zvládat nejistotu při zkoušení ve třídě v lavici i u tabule, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí a sebedůvěra.

No Comments

    Leave a Reply