Diagnostika Základní informace

Jak poznat, že se dítě vyvíjí „nesprávně“?

9. 2. 2019

V předškolním věku:

 • Přílišná a jakoby nevědomá živost a pohyblivost.
 • Nesprávná posloupnost pohybového vývoje a řeči v batolecím věku (dítě nejdřív začalo lézt, potom teprve sedět, nebo nelezlo vůbec, začne mluvit hned ve větách, nepředcházejí slabiky a slova).
 • Nepřiměřeně silné reakce na slabé podněty nebo naopak jakoby „bez emocí“ — nepociťuje strach, radost, veselí, úlek, pocity viny a atd. v situacích, kdy by se měly uvedené emoce projevovat.
 • Hraní si bez plánu, osnovy, příběhu.
 • Nezájem o hračky.
 • Potíže s přizpůsobením v kolektivu.
 • Uzavřenost, nezájem odpovídat na otázky.
 • Poruchy řeči.

Ve školním věku:

 • Hyperaktivita.
 • Neúspěch ve škole ve všech předmětech nebo výkyvy z jedniček na pětky.
 • Špatná paměť.
 • Neposednost, nepozornost, roztržitost.
 • Špatné psaní stranově obrácených písmen — b, p, d a čísel 5, 4, 3
 • Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…
 • Nepřiměřená únava, pomalost
 • Obtíže s organizační činnosti (například, samostatně psát domácí úkoly, příprava navýuku apod.)
 • Neschopnost dodržovat pravidla nebo udržet pozornost na probíhající činnosti (špatné chování ve škole, nevědomé neplnění zadání)
 • Nemá přátele a kamarády (nepřijetí ze strany vrstevníků nebo neexistence potřeby komunikovat s vrstevníky)
 • Špatně mluví a vyslovuje.

You Might Also Like...

No Comments

  Leave a Reply